Gönderen Konu: Performans Ödevi Konuları 8.Sınıf  (Okunma sayısı 3496 defa)

Adk System Advertising

Çevrimdışı ftmcr

  • ftmcr
  • Demirbaş Üye
  • ******
  • İleti: 1,498
  • Site Puanı: 135

Advertising

Ali Desidero
Performans Ödevi Konuları 8.Sınıf
« : Ekim 21, 2009, 04:29:59 ÖS »
8. SINIF KONULARI : 1. DÖNEM

İslam’ın emrettiği güzel huylardan yedi tanesinin açıklanması

İslam’ın sakınmamızı istediği kötü huylardan yedi tanesinin açıklanması

İtikat ve inanca sokulan bidatler ( Hurafeler)

İnanan insanlarda bulunması gereken davranışların neler olduğunu araştırınız.

İslam dininin inanç özgürlüğüne verdiği önemini araştırınız.

İslam’a Göre İnanç-Davranış İlişkisi

İman ve İman Esasları

Salih Amel ve Örnekleri

İnanan İnsana Yakışan Davranışlar

Dinimizin Çalışmaya Verdiği Önem ve Peygamberlerin Meslekleri

İslâm’ın çalışmaya verdiği önem.

Salih amel nedir?İnanç davranış ilişkisi içinde insana etkisini araştırın.

İnancın davranışlara etkisi var mıdır? Örneklerle açıklayarak yazınız.

İman, İmanın Tanımı ve Kapsamı, İcmâlî ve Tafsîlî İman.

İmanın Geçerli Olmasının Şartları,

Tasdik ve İnkâr Bakımından İnsanlar,

Kuran’ Kerim’e göre İnanan İnsanın Özellikleri,

Kur’an’da İnanç ve Davranış İlişkisi,

Sevgi, Kardeşlik ve Dostluk,

Toplumsal Barış ve Uzlaşma,

Dinimizde iyilik ve yardımseverliğin önemi.

İslam’daki Hoşgörü ve İnanç Özgürlüğünü araştırarak yazınız.

Hz. Muhammed’in sabrı ve ondan alacağımız güzel örnekleri araştırınız.

Hz. Muhammed’in hoşgörüsü konusunda araştırma yapınız.

Hz. Muhammed’in merhameti ve ondan alacağımız güzel örnekleri araştırınız.

Hz. Muhammed (a.s)’in  ahlak ile ilgili hadislerinin derlenmesi.

Veda hutbesinde ifade edilen evrensel değerler nelerdir.

Hz. Peygamber’in örnek ahlakını örneklerle açıklayınız.

Hz. Peygamber zamanını nasıl değerlendirirdi?

Hz. Muhammed(sav)’in “İnsani Yönünü” Kur’an ve Hadisin ışığında inceleyiniz.

Hz. Muhammed’in  “Peygamberlik Yönünü” Kur’an ve Hadisin ışığında  inceleyiniz.

Peygamberimiz(sav)’in Aile Hayatını örnekleyerek araştırınız.

Peygamberimizin doğumu ve çocukluğunu anlatınız.

Peygamberimizin gençliği, evlenmesi, ticari hayatı ve Kabe hakemliği olaylarını anlatınız.

Hz. Muhammed’in  peygamber olmasını araştırarak yazınız.

Hz.Muhammed(as)’in Savaşlarını sebepleri ve sonuçları ile yazınız.

Hz.Muhammed (s.a.v.) nasıl bir ahlâka sahip idi? Araştırarak yazınız.

Peygamber Kavramı ve Peygamberlere İman,

AYETLER VE HADİS IŞIĞINDA  PEYGAMBERLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Peygambere Olan İhtiyaç ve Peygamber Gönderilmesindeki Hikmet,

Peygamberlerin Özellikleri,

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Örnek Hayatları

Peygamberlik  ve Vahiy,

Peygamberliğin İspatı:Hz. Muhammed’in Peygamberliğinin İspatı,

Kur’an’da Hz. Muhammed’in Özellikleri,

Hz. Peygamberin Örnek Ahlâkı ve Şahsiyeti,

Hz. Peygamberin İbadet Hayatı,

Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişi, Çocukluğu, Cahiliyye Kötülüklerinden Uzak Kalışı.

Peygamberlik Öncesi Dünyanın ve İnsanlığın Durumu, Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi,

İlk Müslümanlar ve Maruz Kaldıkları İşkenceler, Açık Davet.

Peygamber Efendimizin Medine’ye Hicreti,

Peygamberimizin Hükümdarları İslâm’a Daveti,

Mekke’nin Fethi

Veda Haccı ve Veda Hutbesi, Peygamberimizin Rabbine Kavuşması.

Peygamberimizin Eğitim ve Öğretime Verdiği Önem.

Peygamber Efendimizin Akla ve Bilime Verdiği Önem.

Peygamberimizin Çocuklarla Olan Anıları…

Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle İslam’ın ilme verdiği önem

Düşünme ve Aklını Kullanma İle İlgili Ayetler (Kur’an İncelemesi)

İslam’ın Bilimi Teşvik Etmesi ve İslam Bilim Tarihinden Örnekler

Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisi Olarak Laiklik

Atatürk’ün İslam Dini İle İlgili Görüşleri ve Sözleri

Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütlerinden Örnekler

İslâm’da aklın yeri ve önemi.

İslâm’da akıl-vahiy ilişkisi.

İnsanın İradeli Fiilleri ve Fiillerinin Yaratılması: a.Tevekkül, b.Hayır ve Şer , c.Rızık, d.Ecel

Kaza ve kaderin açıklanması ve Allah’ın değişmez kanunları

Dinimize göre insanın diğer varlıklardan üstün yaratılmasının nedenlerini araştırınız.

İslam Dinine göre kaza ve kader inancının günlük hayatta sağladığı faydalar nelerdir?

Eyyüb (S.AV.) Peygamber Ve Sabırlı Olmak

Dinimizin insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem.

Kader inancını doğru anlamanın önemi.

İnsan fiilleri ve kader ilişkisi.

Kader inancının insan psikolojisi ve davranışları üzerindeki etkisi.

Tevekkülün gerekliliği, yanlış tevekkül anlayışının ve tevekkülsüzlüğün zararları.

Kaza ve kader inancının kişiye sağladığı faydalar nelerdir?

İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri

İnsanın Bedensel Varlığı İle İlgili Görevleri,

İnsanın Ruhsal ve Mânevî Varlığı İle İlgili Görevleri,

Kazâ ve Kader İle İlgili Âyet ve Hadisler,

 

8. SINIF KONULARI _2. DÖNEM:

Dinimizin kültürümüz üzerindeki etkileri (dil,edebiyat. örf adet,musiki ...)

Mübarek geceler ve bu geceleri nasıl değerlendirmeliyiz

Çevremizdeki Dini ve Tarihi Eserleri Tanıma

Yöremiz Kültüründe (Örf ve Adetlerimizde) Yer Alan Dini Motifler

Musikimizdeki Dini Motifler

Müslüman Türk Bilginler (Biyografi Çalışması)

Mimarimizdeki dini motifler doğrultusunda Konya ve Ilgın’ı değerlendirin.

Mevlana Celaleddin-i Rûmi’nin hayatını araştırarak Mevlevilik hakkında bilgi veriniz.

Yunus Emre kimdir? Hayatını araştırarak yazınız.

Ahmet Yesevi kimdir? Hayatını araştırarak Yesevilik hakkında bilgi veriniz.

Mezhep nedir? Mezheplerin Ortaya Çıkışı ve Başlıca Mezhepler

Tasavvuf nedir? Türkiye’de mevcut Tarikatlar nelerdir?

İmam-ı Azam Ebu Hanife (R.A.) Kimdir?

Dinlerin özelliklede İSLAMIN evrensel öğütleri

İslam’daki Din Anlayışı farklılıklarının sebeplerini araştırarak yazınız.

İmam Ebu Hanife kimdir? Hayatını ve kurucusu olduğu Hanefilik Mezhebini araştırarak yazınız.

Hz.Ali(r.a.)’nin Hayatını araştırarak yazınız.

Hz.Hasan ile Hz.Hüseyin(ra)’nin hayatlarını araştırarak yazınız

Mübarek geceler ve bu geceleri nasıl değerlendirmeliyiz

İslam’da temizlik ve ilamın temizliğe verdiği önem

Kuranı Kerimde Hz.Muhamed (sav)

Hz.Muhammed (s.a.v.)’in Örnek Ahlakı

Ayetel Kürsi ve Anlamı

Kur’an-ı Kerim ‘in konularını araştırarak birer ayatle örneklendiriniz?

Dinimizin insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem

Hicretin İslam tarihindeki önemini anlatınız.

Ergenlik Dönemi ve Sorunları nelerdir?Araştırınız.(Erkek ve Kızlar)

Kadınlara Ait Özel Haller Nelerdir? Araştırarak Yazınız.(Kızlar.)

Alkol-Uyuşturucu ve Korunma Yolları,

Kuran’a göre Mü’minlerin özellikleri nelerdir?

Kuran’a göre Münafıkların özellikleri nelerdir?

Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermekle ilgili Hadis ve Ayet Meallerini Derleyiniz?

İslam Dininin Hayvanlara iyi Davranmak ve Çevreyi Korumakla ilgili  öğütlerini yazınız?

İslam’da Kul Hakkı kavramını araştırınız?

Öldürmemek kavramının dinlere göre değerlendiriniz?

Çalmamak kavramının dinlere göre değerlendiriniz?

Yalancı Şahitlik Yapmamak kavramının dinlere göre değerlendiriniz?

İyilik ve Yardımseverlik. kavramlarını dinlere göre değerlendiriniz?

Temizlik kavramının dinlere göre değerlendiriniz?

Doğruluk kavramının dinlere göre değerlendiriniz?

Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir.

Dinde niçin zorlama yoktur araştırınız?

Kur’an’dan , İslam’ın din özgürlüğüne verdiği önemi ayet ve hadislerde araştırınız?

Atatürk’ün laiklik ilkesi ile ulaşmak istediği hedeflerin neler olduğunu araştırınız?

İslam’da sabrın önemini araştırınız?

İman nedir? Çeşitleri nelerdir? İnanç yönünden insanları değerlendiriniz?

Niçin insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır?

Evrenin yasalarını araştırarak değerlendiriniz?

Evrendeki düzen ve dengeyle ilgili gözlemlerinizi yazınız?

Çalışmanın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir?

Bilgisiz taklit neden taassuba götürür?

Kur’an’a göre insanın özelliklerini araştırınız?

Kur’an’da insanın yaratılışı ile ilgili ayet meallerini derleyiniz?

Dinsel bağnazlığın zararları nelerdir?

Örf ve adetlerimizde dini motifleri tespit ediniz?

Hz. Peygamberin İsra ve Miraç Mucizesini ve hediyelerini yazınız?

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve eserleri hakkında bilgi toplayınız?

Dinlerdeki inanç sistemlerini değerlendiriniz?

Danışarak iş yapmak niçin önemlidir?

Allah (c.c)’nün 99 ismini yazarak kısaca açıklayınız?

Allah’ın Zati ve Subuti Sıfatlarını açıklayarak yazınız?

Namazın içinden ve dışından farzlarını açıklayarak yazınız?

Abdest, Boy abdesti ve Teyemmümün yapılışlarını sünnete uygun yazarak bunlarla ilgili hadis meali derleyiniz?

Kur’an’da Hz. Muhammed’in Özellikleri,

Hz. Peygamberin Örnek Ahlâkı ve Şahsiyeti,

Hz. Muhammed’in hoşgörüsü konusunda araştırma yapınız.

Hz. Muhammed’in merhameti ve ondan alacağımız güzel örnekleri araştırınız.

Hz. Muhammed (a.s)’in  ahlak ile ilgili hadislerinin derlenmesi.

İslam dininin özellikleri

Kur’an-ı kerimin göre şeytanın kötülüğünden korunmayı araştırınız.

Meleklerin özellikleri ve melek inancının fert ve toplum hayatına tesiri.

Kur’an’da adı gecen melekler ve özellikler

Şeytanın kötülüklerinden nasıl korunabiliriz?

Kur’an-ı kerime karşı görevlerimizi araştırınız.

Kur’an-ı kerimin gönderilişi ve kitap haline getirilmesini araştırınız.

Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle namazın insana kazandırdıkları

Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekâtın önemi.

Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle zekatı, kimler kimlere verir ve zekatın önemi

Mübarek geceler nelerdir ve  nasıl değerlendirmeli?

Kur’ân-ı Kerim’de ahlak ilkeleri. Batılı bilim adamları ve araştırmacıların, Kur’ân hakkındaki düşünceleri.

İslamiyetin Temel Özellikleri

Hristiyanlık dininin özellikleri

Yahudilik dininin özellikleri

Budizm dininin özellikleri

Hinduizm dininin özellikleri

Şamanizm dininin özellikleri

Noel ve Yılbaşı

Kur’ân-ı Kerim’e göre Yahudiler.

Kur’ân-ı Kerim’e göre Hıristiyanlar.

Reenkarnasyon.

Misyonerlik, Misyonerlerin Amaçları ve Misyonerlik Faaliyetlerinden Korunma Yolları

İslam dininin özellikleri

Reenkarnasyon ve Ruh Göçü,

 

Adk System Advertising